Мемлекеттік кызмет көрсету регламенті


ПАВЛОДАР 

ОБЛЫСЫНЫҢ ӘКІМДІГІ
ҚАУЛЫ


 

Білім беру саласындағы
мемлекеттік кызмет регламенттерін
бекіту туралы

Қазақстан Республикасының 2000 жылгы 27 карашадагы «Әкімшілік рэсімдер туралы» Заңының 9-1-бабына, Қазакстан Республикасы Үкіметінің 2010 жылгы 20 шілдедегі «Жеке және занды тұлғаларга көрсетілетін мемлекеттік қызмеггердің тізілімін бекіту туралы» №745 қаулысына, Қазакстан Республикасы Үкіметінің 2012 жылгы 31 тамыздагы «Қазақстан Республикасы Білім және гылым министрлігі, жергілікті атқарушы органдар көрсететін білім және гылым саласындагы мемлекеттік қызмет стандарттарын бекіту туралы» №1119 қаулысына сәйкес Павлодар облысының әкімдігі

ҚАУЛЫ ЕТЕДІ:

1. Қоса беріліп отырған мемлекеттік қызмет көрсету регламентгері бекітілсін:
1) «Білім туралы құжатгардың телнұскаларын беру»;
2) «Балаларга қосымша білім беру бойынша қосымша білім беру ұйымдарына кұжаттар қабылдау және оқуга кабылдау»;
3) «Аз қамтылган отбасы балаларының кала сыртындагы және мектеп жанындағы лагерьлерде демалуы үшін кұжаттарды қабылдау»;
4) «Техникапық және кәсіптік білім беру ұйымдарындагы, жоғары оқу орындарындагы білім алушьшарға жатақхана беру»;
5) «Арнайы жалпы білім беретін оқу бағдарламапары бойынша оқыту үшін мүмкіндіктері шектеулі балалардың құжаттарын қабылдау және арнайы білім беру ұйымдарына қабылдау»;
6) «Техникалық және кәсіптік білім беру багдарламалары бойынша кадрлар даярлауды жүзеге асыратын білім беру ұйымдарына құжаттарды қабылдау және оқуга қабылдау»;
7) «Бастауыш, негізгі орта, жалпы орта білім берудің жалпы білім беретін багдарламалары бойынша оқыту үшін ведомстволық багыныстылыгына қарамастан білім беру ұйымдарына құжаттарды қабылдау және оқуга қабылдау»;
8) «Бастауыш, негізгі орта, жалпы орта білім беру ұйымдарына денсаулыгына байланысты ұзақ уақыт бойы бара алмайтын балаларды үйде жеке тегін оқытуды ұйымдастыру үшін құжаттарды қабылдау».
3. Осы қаулының орындалуын бақылау облыс әкімінің орынбасары А. А. Өрсариевке жүктелсін.
4. Осы қаулы алгаш ресми жарияланган күннен кейін он күнтізбелік күн өткен сон қолданысқа енгізіледі.

№ 007734 


Мемлекеттік кызмет көрсету регламенті:

1.Білім туралы кұжаттярдын телнұскаларын беру;
2.Техникалық және кәсіптік білім беру ұнымдарындағы, жогары оку орындарындағы білім алушыларга жатакхана беру;
3. Техннкалык жэне кэсіптік білім беру багдарламалары бойынша кадрлар даярлауды жүзеге асыратын білім беру ұйымдарына кұжаттарды кабылдау және окуга кабылдау.

Құжат жүктеп алу