Красноармейка ауылы, Октябрдің 60 жылдығы, 26 ұй Телефон: 8(71845)5-32-52  Google картада көру

Красноармейка аграрлы-техникалық колледжінің
жатақханасындағы ішкі тәртіптің ережелері

    Жатақханадағы ішкі тәртіптің ережелері Қазақстан Республикасы  әрекеттегі заңнамасының талаптары негізінде құрастырылған.
    Студенттік жатақхана туралы ереже жатаөханада тұру тәртібін қамтамасыз ету және ұстану мақсаттарымен құрастырылған.

1Жалпы ережелер

1.1 оқушыларға және басқа адамдарға жатақхананың орындары қажеттілік және жатақханада орындар саны бойынша беріледі.
1.2 Жатақханаға орналасу жазғы демалыстан кейін, 15 тамыздан бастап 1 қазанға дейін жылға бір рет жасалынады.Сырттай оқу бөлімінің оқушылары сессия кестесі бойынша жатақханада бос орын болса, жатақханаға орналасады.
1.3 Жатақханаға орналасу тәртібі
1.3.1 Жатақханаға орналасатын оқушы жатақхана меңгерушісіне паспортты, жатақхана орналасу құқығына берілетін колледж әкімшілігінің шешімін, денсаулық жағдайы туралы медициналық анықтаманы 3х4 см екі фото суретті және өзара жауапкершілік туралы келісімді жекелей беру міндетті.
1.3.2 Жатақханаға орналасатын адамдар міндетті:
- электртұрмыстық аспаптарды, телерадио құралдарын пайдалануда қауіпсіздік техникасы бойынша нұсқауды өту;
- студенттік жатақхана туралы ережені және жатақханада ішкі тәртіптегі нағыз ережелерді оқу;
- жеке электр аспаптарды пайдалану тәртібімен нұсқауды өткізу және студенттік жатақхана туралы Ережемен және жатақханадағы ішкі тәртіптің Ережелері талаптарымен танысу жатақхана меңгерушісімен өол қойғыздырып жасалынады.
1.3.3 Жатақханаға орналасатын адамдар тұру бөлмесінде бар мүлікті өз жауапкершілігіне алып, тұру бөлмесінің паспортын құрастырады. Тұру бөлмесінің паспортында жатақхана меңгерушісі және орналасатын адам қол қояды.
1.3.4 Жатақханадағы ішкі тәртіптің ережелерін бұзу үшін жатақханадан шығарылған оқушы екінші рет орналасуға жіберілмейді.
1.4 Жатақханадағы кіру жүйесі
1.4.1 Жатақханада тұратын барлық адамдар орналасу кезінде, бөлме, топ, курс нөмірін көрсетумен тұрғындар тізіміне енішізіледі. Жатақхана вахатсында бөлме, топ, курс көрсетумен тұрғандар толық тізімі болу керек.
1.4.2  Жатақханада тұрмайтын КАТК оқушылары жатақханаға студенттік билеттерін, оқытушылар және қызметкерлер жеке куәліктерін көрсетіп кіруге жіберіледі
1.4.3 Тұрғындардың туыстарына, достарына, таныстарына вахтада жеке куәлігін көрсетіп кіруге болады. Вахтер келіп кету журналында жазбаны белгілеп, еріп жүретін тұрғынмен жатақханаға кіруге рұқсат береді. Қонақтардың уақыттылы кету  үшін және онымен жатақханада ішкі тәртіп ережелерін сақтау үшін жауапкершілікті қонақты шақырған адамдар көтереді. Жатақханада түнеуге қонақтар әкімшілік рұқсатынан қалдырады.
1.4.4 Осы жатақханада тұрмайтын адамдар жатақханаға сағат 8.00ден 17.00 ге дейін кезекші әкімші рұсқатынан кіруге жіберіледі. Көптік ауру, қылмыстық жағдайдың асқынды және басқа себептер  бойынша КАТК әкімшілігінің келіп кету уақытына шек қойылу мүмкін.
1.4.5 Жатақханадан мүлікті, инвентарьді, жабдықтарды, жиһазды және тағы басқаларды шығару, материалдық жіберу немесе жатақхана меігерушісінің жеке рұқсаты бойынша жасалынады.

2  Жатақханадағы тұрғындар құқықтары және міндеттері

2.1 Жатақханадағы түрғында еркі болады:
-ішкі тәртіптің ережелерін сақтау шыртында бекітілген тұрғын бөлмесінде тұру;
-жатақханадағы оқу және мәдени  тұрмыстық белгілеудің бөлмелерін, жабдықтарды, инфентарьді пайдалану;
- КАТК әкімшілігінң ризаоығынан жатаөханадағы басқа тұрғын бөлмеге көшу;
-тұрғын шарттарын жақсарту үшін КАТК әкімшілігі ризалығынан, бөлменің косметикалық жөндеуді өткізу;
- қонақтарды орнатылған уақыты сағат 8.00  ден 17.00ге дейін олардың жатақхана вахтасына міндетті түрде жеке куәліктерін тапсырып, бөлмеде қабылдау;
- уақыттылы жөндеуді немесе жабдық, жиһаз және басқа инвентарь ауыстыруы және де тұрмыстық қамтамасыздығында кемшіліктер жоюды талап ету.
2.2 Жатақханадағы тұрғындар еркі негізінде, сабақтын тыс уақытта өзі өзіне қызмет көрсету, жатақхана аймағын жасылдандыру және абаттаныдур бойынша жұмыстарға, тұрғын бөлмелерде жөндеу, жатақханада және бектіліген жерде жүйелі мұқият жинауларды өткізуге және т.б. жұмысқа таратылу.
2.3 Жатақханадағы тұрғындар міндетті болады:
- жатақханадағы ішкі тәртіптің ережелерін және қауіпсіздік техникасы мен өрт қауіпсіздігінің талаптарын, тұрмыстық электржабдықтарды пайдалану ережелерін бұзбау;
- жатақханадағы бөлмелерге, жабдықтарға және инвентарьге қастерліп қатынасу; электрқуатты, газды, суды үнемді пайдалану;
-тұрғын бөлмелерде және жалпы пайдалану орындарында тазалықты сақтау; өз тұрғын бөлмесінде жинауды күн сайын өткізу;
- тұру үшін орнатылған көлемде уақыттылы ақыны төлену;
- әкімішілікпен жасалынған өзара жауапкершілік туралы келісімшарттың міндеттерін атқару;
- колледж ішіндегі мұқият жинауларға және де бекітіліген жерді жинау бойынша сенбіліктерге қатысу;
- мәдени көптілік іс шараларды өткізуге белсенді қатысу немесе оларды ұйымдастыруда қажетті көмек көрсету;
- әрекеттегі заңнамаға және өзара жауапкершілік туралы жасалынған келісім шартқа сәйкес материалдық зияндықтарды өтеу;
-жеке заттарды сақтау (сақтауға тапсырмаған киім үшін жатақхана әкімішілігі жуапкершілікті көтерілмейді);
-әкімшілікке жатақханадағы тұрғын бөлмелердің, қоғам пайдаланудың орындарының жағдайын тексерумен байланысқан лауазымдық міндеттерді атқару кезінде бөгет жасамау;
-жатақханадан ұзақ мерзімге кету жағдайында (демалыс, ауру және басқа себептер) жатақхана меңгерушісіне хабарлау, құндылық заттарынтапсыру;
- КАТК бітіру бойынша оқудан, жатақханадан шығару, өзара жауапкершілік туралы шартты тоқтату жағдайында жатақханада тұру бөлмесін босату.
2.4 Жатақханадағы тұрғындарға келесі шарттарда тыйым салынады:
-әкімшіліктің жазба келісімсіз тұру бөлмесінде кейбір қайта жоспарлау және қайта жабдықтау;
- өз бөлмесінде тұруға бөтен адамдарды жіберу;
- жатақханада мас немесе есірткімен мас болу;
- КАТК әкімшілігіне жатақханадағы тұрғын бөлмелердің, қоғам пайдаланудың орындарында санитарлық жағдайды және өртке қарсы қауіпсіздік Ережелерін сақтау бойынша рейдтерді жүзеге асыруға жол бермеу;
-бір  бөлмеден басқа бөлмеге өз еркімен көшу;
- өз бөлмесінің кілтін бөтен адамдарға беру;
- бөлмелерде және жалпы пайдаланудың орындарында темекі тарту;
- инвентарьді өзгерту немесе оны бір бөлмеден басқа бөлмеге өз еркімен тасу;
- бөлмеде үлкен заттарды, жеңіл жалынды материалдарды, ұлану заттарын сақтау;
- үй жануарларын ұстау;
- терезеден қоқық және әр түрлі заттарды лақтыру;
- терезе сыртында заттарды сөмкелерді ілу;
- бөлме шектерінде естілуді асқан күшпен музыканы қатты тыңдау;
- алкоголь сусындарын және есірткіні сақтау, қолдану, тарату;
- әр түрдің қаруы, соның ішінде газ баллондарын және электршоктерді сақтау және алып жүру;
-оқушыларға және колледждегі жеке қызметкерлер құрамына дөрекілікті, қорқытуды, зорлауды көрсету;
- түнгі уақытта (22.00ден 07.00ге дейін) дыбыс шығаратын аспаптарды қосу, ән айту, шулау және т.б.
-бибилеуді және дискотеканы өз еркімен ұйымдастыру;
-тұрғын бөлмелер есіктерінде құлыпты өз еркімен ауыстыру немесе қосымшаларды қою;
- өрт сөндіргіштерді өз бетімен алып тастау, зияндалу және өртсіз жағдайда өртке қарсы жеңді бөлшектеу.

3 Мадақтаулар және жазалар

3.1 Ішкі тәртіптегі ережелерді орындайтын және қоғам өмірге, мәдіни-көптік және спорттық іс шараларды өткізуге, қоғам тәртібін ұстауға қатысатын КАТК оқушылары келесі мадақтауларға ұсынылады:
-алғыс жариялануға;
-сыйлық ақымен марапаттауға
3.2 Нағыз ережелерді бұзғандарға келесі тәртіптік жазалар қолданылады:
-ескерту жасалу;
-сөгіс жариялану;
-қатал сөгіс жариялану;
-жатақханадан шығару;
-колледж оқудан шығару.

 жолдауы
   
JSN Decor template designed by JoomlaShine.com